Latest news

photo_2023-06-21_21-01-56
logo-hilcoe

ለሂልኮ ኮሌጅ ደረጃውን የጠበቀ የሲሲቲቪ ካሜራ ገጥመን አስረክበናል

ሲሲቲቪ ካሜራ ለሂልኮ ኮሌጅ ገጥመን በማስረከባችን ደስተኞች ነን

እርስዎም ለህንፃና ለተቋማት አስተማማኝ የሆነ የኔትዎርክ ፣ የሴኪሪቲ ካሜራ ዝርጋታና ስራን ለማቀላጠፍ የሚረዳ የአይሲቲ ሲስተም ከፈለጉ ይደውሉ!

ለበለጠ መረጃ:

☎️ 0974 96 71 71
☎️ 0936 17 77 77

2
Translate »